The Spy Who Dumped Me
6.1 (میانگین رآی 27,051 نفر)
52 نمره منتقدین
7.1 امتیاز کاربران (61 رای)

The Spy Who Dumped Me ( 2018 )

تاریخ انتشار :2018/07/06
آدری و مورگان دو دوست صمیمی هستند که بطور ناخواسته درگیر ماجرای توطئه ای بین المللی می شوند و...
The Spy Who Dumped Me

عناوین مشابه

Thor (2011)
7
Thor نام جنگجوی مغرور و قدرتمند سرزمین آسگار است . Thor با قدرت خارج العاده خود برای زندگی در میان انسانها به سیاره زمین فرستاده میشود . زمینی که خیلی زود او را مبدل به یکی از بهترین مدافعان خود میکند …